Eskaderreis en SARC3+

17 maart 2021 at 21:23

Het vaarprogramma begin 2021 was gericht op training. Enerzijds om de At Sea Demonstration uit te kunnen voeren, anderzijds als voorbereiding om de SARC4 en NOST (het opwerken). Daarom werd begin 2021 (week 6-7) een eskaderreis onder leiding van NLMARFOR. Vol goede moed werd begin februari vertrokken richting Noorwegen om daar mee te doen met een Noorse oefening en de Submarine Commanders Course. Helaas! Na 5 dagen quarantaine leek ik volgens een bloedtest op de Karel Doorman een COVID-19 besmetting te hebben. Omdat de Karel Doorman en de Amstel ook Corona-patiënten hadden, werd besloten het verband om te draaien en terug naar Den Helder te varen. Einde eskaderreis. Daarna werd het vaarprogramma omgegooid! Daags erna vond de GGD echter dat ik geen COVID had, dus helaas!

Daarna werd een HQ-week uitgevoerd om helikopters en scheepsbemanning te trainen, en een binnenliggende week van onderhoud. Tenslotte in week 11 weer vertrokken naar zee voor een intern oefenprogramma.  Om tijdens de At Sea Demo in staat te zijn veilig een raketlancering uit te voeren met Harpoon en ESSM, moest de gevechtswachtorganisatie en bijbehorende calamiteiten nog beoefend worden.

We sloten deze reis af met een oefenperiode onder leiding van SeaTrain. Een bezoek aan de Noordzee en de Duitse Bocht waren het gevolg. Enkele dagen geoefend met Duitse fregatten en tankers, en daarna teruggevaren naar Den Helder. Blijkt dat de Duitsers een compleet oefenprogramma gekopieerd hebben van de Engelse FOST-organisatie. Compleet programma met track, oefenvijanden en de Luftwaffe met de Tornado’s komt vliegen! 

Terug van het varen waren er nog 1,5 week voor wij in quarantaine moesten: nog snel wat dagen met de familie!