LCF-spec: Part 1/2 – CCO

8 oktober 2019 at 16:51

De LCF-specialisatie bestaat twee grote onderdelen: CCO en LVO. Rechterkant en linkerkant van de Commandocentrale. De CCO is doorgaans belast met ASW, ASUW en verzorgt aansturing van de Officier van de Wacht (op de brug), en de LVO is verantwoordelijk voor AAW en inzet van wapensystemen.

Het eerste gedeelte van de LCF-spec ben ik begonnen met de rechterkant van de centrale: CCO. Hierbinnen zitten weer twee delen, ASUW en ASW. Allereerst begin je met ASUW, en daarbij het oefenen van een Surface Exercise (SURFEX). Een oppervlakte oefening dus, waarbij twee teams van schepen (escorte schepen, asymetrische dreiging, etc) tegen elkaar ‘strijden’ in een oefenscenario. Inzet van helikopters en gesimuleerde inzet van wapens hoort daarbij. Tegelijkertijd komt daarbij dat de Officier van de Wacht (op de brug) aangestuurd moet worden in de richting waar het schip moet varen, en welke interne veiligheden er gewaarborgd moeten worden. De LVO is ondertussen bezig met een schietoefening of een luchtverdedigingsoefening, waarbij er ook gedraaid moet worden of er acties door de brug uitgevoerd moeten worden. Kortom, goede liaison met de LVO, aansturen van de brug, de eigen SURFEX beoefenen: er komt nogal wat bij kijken….
Overigens, de beoordeelde runs van de SURFEX gingen niet zo lekker, maar hopelijk kan ik dat nog goedmaken tijdens de CASEX, en anders als LVO.

Het tweede deel van de CCO-kant is ASW. Hierin moet je een CASEX oefening doen. Een Combined Anti-Submarine Exercise wordt door NATO als volgt omschreven: ‘In a CASEX, a group of ships and aircraft are given a wide area of water to search for submarines while the submarine(s) playing as the opposing force must try to accomplish simulated missions against the surface forces.’ Dus, een onderzeeboot, oppervlakte schepen, helikopters en vliegtuigen. Dit moet allemaal veilig verlopen!

Alles wat in het ASW blok geleerd is wordt toegepast in een CASEX. Naast normale oorlogsvoering worden ook diverse oefenveiligheden toegepast. Immers, je wilt niet daadwerkelijk je trainingsbuddy onderwater in gevaar brengen. Kortom, oorlog en veiligheid naast elkaar!