Scriptie

17 maart 2014 at 11:06

TNO Den Haag:
In januari ben ik begonnen in Den Haag bij TNO Defence. Zoals ik al eerder had geschreven gaat het onderzoek over Fratricide (wat ookwel Blue-on-blue genoemd wordt). Het onderzoek richtte zich op een tweetal manieren. Enerzijds werd er gekeken naar een aantal simulatiecentra bij Defensie, en anderzijds werd getracht een fratricideongeval uit Afghanistan te onderzoeken. Dit laatste werd gedaan op basis van een eerder onderzoek dat door Defensie gedaan is.
Het lastige voor dit onderzoek was enerzijds dat het voorkomen van fratricideongevallen tijdens trainingen niet altijd voorkomt, en anderzijds doordat het onderzoek is Afghanistan gepaard gaat met diverse gevoeligheden.

Het onderzoek, dat nog niet is afgerond, heeft een focus op de Human Factors & Safety Systems, met een speciale aandacht voor het Joint Cognitive System, welke betoogd dat mens en machine op gelijkwaardige voet met elkaar acteren.

Vanaf Maart gaan we terug naar Den Helder voor het afronden van het Vaktechnische Onderwijs (VTO) en na de zomer, hopelijk, zo snel mogelijk aan boord voor de Praktische Bedrijfsintroductie (PBI).