Minor & Scriptie

17 december 2013 at 10:23

Human Factors & Safety Systems:
Na het zomerverlof druk bezig geweest met het afronden van de Bachelor. De Minor-periode van de bachelorperiode heb ik gevolgd in Human Factors en Safety Systems. Dit vakgebied richt zich op veiligheid binnen organisaties en systemen. In de minor hebben wij een systeembenadering gekozen voor het evalueren en onderzoeken van veiligheid en ongevallen.
Zeker het onderzoeken van ongevallen (zoals de Tenerife-ramp of de Poldercrash van Turkish Airlines) waren erg interessant. Het heeft in ieder geval voor een andere kijk op veiligheid gezorgd!

Na de Minor ben ik verder gegaan met het afronden van het bacheloronderwijs. In de aanloop naar het winterverlof werd onder andere gestart met de voorbereiding voor de scriptie. Daarnaast werd er ook nog een project uitgevoerd, waarbij ik (met een aantal collega’s), de structuur van de KPU-organisatie heb bestudeerd.

Scriptie:
Voor de scriptie had ik ondertussen een onderwerp gekregen. Vanuit Defensie was er een onderzoek gestart (reeds in 2008) naar Blue-on-Blue, in samenwerking met TNO Defence, en ik zou daaraan bijdragen. Het onderzoek gaat zich focussen op de Human Factors die van invloed zijn op de combat identification van personen en materieel op het slagveld en hoe deze leidden tot blue-on-blue. Blue-on-blue wordt daarbij ookwel Fratricide genoemd.

Krijgsmacht en Media:
Naast de voorbereiding op de scriptie werd er ook nog een keuzecursus gevolgd. Krijgsmacht en media had een focus op de aandacht van de media op de krijgsmacht en of (en hoe) besluitvorming daarbij beïnvloed zou worden. Individueel moest er ook een paper geschreven worden. Het mijne ging over de verhouding tussen de sneuvelbereidheid van militairen, invloed vanuit de media op het draagvlak op de missie in Afghanistan en friendly fire.

Jesper.