Sail Den Helder

2 juli 2013 at 11:00

Sail! en 525 Marine!

Met het Assaut achter de rug, werd het al snel opmaken voor de Marinedagen en Sail Den Helder. Daarbij stonden een aantal belangrijke gebeurtenissen op de agenda:

ZrMs Willem Alxander bij zijn bezoek aan DH

Als onderdeel van de Marinedagen was het KIM-terrein opengesteld voor burgers, om het KIM te bekijken. Mijn activiteit daarbij was het ondersteunen van de Brugsimulator. De brugsimulator wordt ingezet om adelborsten te trainen in hun vaardigheden op de brug. Hierbij kunnen andere schepen gesimuleerd worden en bovendien ook communicatie en instrumenten worden gesimuleerd.

Daarmee maakt de officier officieel deel uit van de beroepsmilitaire bevolking.

Na deze activiteiten waren de ouders van de adelborst of officier in Den Helder uitgenodigd, en die werden allen door de betrokken adelborst of officier rondgeleid op de Nieuwe Haven en het Willemsoord.

Vervolgens komt al gauw het Zomerverlof om de hoek! Op het programma: 4Daagse in Nijmegen, Italië! Tot na de vakantie!