Breda, Den Helder en Bevordering

19 mei 2012 at 20:32

Breda
En toen was het alweer 19 mei! Ruim 2 maanden na het laatste bericht (schaamteloos), toch even een moment geprikt om een bericht te schrijven! Intrinsieke motivatie aangeleverd door een niet-nader-te-noemen studiegenoot (hé Roy?).
In het op-een-na laatste-bericht, repte ik over een 4tal vakken die ik volgde in de eerste periode, en in het laatste bericht kwam er een tentamenperiode aan. Die periode werden er 4 vakken getoetst, en afgelopen periode, die eindigde op 22 April, werden er wederom 4 afgerond. Tenminste, dat was de insteek. (voor resultaten: zie onderaan deze post).
Kritisch oog ziet direct dat er een aantal vakken nog niet behaald zijn. Herkansing van MMO2 volgt aanstaande maandag, en het vak ACE2 volgt op 12 juli.
Toch is er ook een groot lichtpunt aan de horizon: door het aftoetsen van Statistiek 2 in de 2e tentamenweek, kon ik driekwart jaar na dato toch eindelijk bevorderd worden tot Sergeant Adelborst voor de Zeedienst. Daarmee werd tevens de propedeuse behaald en is mijn positie op de Defensie Academie ‘veilig’.

Den Helder

Na de tentamenweek mochten wij wederom in Den Helder aantreden voor 3 weken praktische ervaring. Er werd een volle week besteed aan het trainen van ons Militair Leiderschap, door a) een theoretische cursus leidinggeven, op basis van vertrouwelijke gesprekken over integer gedrag op de Erfprins Kazerne, en b) een praktisch ervaring op een 2-daags bivak op Texel. Dat laatste bood mij weer een mooie ervaring hoe onze Defensieorganisatie werkt. Indeling naar 4 groepen, binnen 1 peloton, waarbij een adelborstenstaf werd toegevoegd om sturing te geven, onder leiding van een Pelotonscommandant (Vloot) en een Opvolgend Pelotonscommandant (Marinier met POTOM ervaring). Oftewel: voor staf en PC een mooie ervaring, maar binnen de 4 groepen werd nochtans niet veel activiteit ontplooid. Sociale patrouilles werden uitgevoerd in het kader van de HUREX. Deze Hurricane Exercise omvatte het verzamelen en bewerken van een noodplan voor mogelijke calamiteiten (als een Hurricane). Het is een scenario dat Defensie jaarlijks traint in de Caribische omgeving. Lichtjes herhaald door de Adelborsten, op het altijd winderige eiland Texel. Op de laatste dag ook nog stiekem jarig geweest, zodat ik mij nu in mijn 25e levensjaar bevind!

Na een weekje PLMO3 kwamen de twee Assautweken, in voorbereiding op het jaarlijkse gala op het KIM, waarin de Adelborsten in een 5-7/7-5 ploegendienst het decor opbouwden voor het Assaut. Dit jaar mocht ik echter plaatsnemen achter de computer, door het schrijven en redigeren van bijdragen voor het Jaarboek van het Korps Adelborsten. Dit jaarlijks uitgebracht boekwerk omvat in enkele stukken o.a. een omschrijving van het Korps Adelborsten zoals dat in het jaar aanwezig is, ontplooide activiteiten, belangrijke mensen en foto’s. Als voorzitter van deze commissie veelvuldig gebeld, gemaild, gesmst en gefaxt om alle Adelborsten hun bijdrage te laten leveren en mensen te motiveren om extra stukken te schrijven. Samen met een commissie van 4 dames, hebben wij hard gewerkt (al zeg ik het zelf). Hopelijk zal het Korps Adelborsten daar ter zijner tijd ook zo positief over oordelen! (Publicatie datum: Na het zomerverlof).
Deze periode bestond ook uit het reizen tussen Den Helder en Breda, voor de muzikale inzet van het Cadetten Tamboer Korps, waar ik sinds Januari 2012 de trotse voorzitter ben, als Adelborst Tambour-Maitre, samen met twee jongstejaars Cadetten voor de Luchtmacht, als plaatsvervangend Cadet Tambour Maitre en Cadet Dionysos. Inzet werd onder andere op 30 April voor Koninginnedag, 2 Mei voor de commando-overdracht van de Commandant NLDA, 5 Mei voor Bevrijdingsdag, en 10 Mei voor een medaille-uitreiking op de KMA. Oftewel: heerlijk met de auto heen en weer kachelen, kilometers vreten.

Assaut:
Het Assaut volgde op de twee weken durende opbouw, en de aftrap was op de donderdagavond, 10 mei. Hoewel de donderdagavond van origine een ouderavond en stafavond is, kon mijn eigen vader niet en heb ik vervolgens mijn Zeepa uitgenodigd. Prima gefeest, en ontzettend goed gedronken. De tweede avond kwam mijn vriendinnetje naar Den Helder om voor het eerst het Assaut als gala mee te beleven. Naar verluidt vond ze het super! De laatste avond, de Korpsavond, werd afgetrapt met een etentje in de oude stadscafe eFFe, dat nu Flow heet. Daarna kwam de Korpsreceptie, met onder andere speeches van de Beschermheren van de beide Assaut’s (dit jaar, vorig jaar), president van de Senaat, Jongste Jongstejaar en Oudste Oudstejaar. Vervolgens het feestje zelf, dat zich voornamelijk op de discovloer plaats had. Na het gala werd op zondagmiddag van 1200 tot 1700 begonnen met de afbraak, omdat na twee weken opbouw en gala het KIM weer in originele staat teruggebracht moest worden!

Breda
Na het gala was het voor ons Bredagangers ook weer tijd om zondagmiddag om 1800 terug te gaan naar Breda, en de lessen weer op te pakken. De komende periode zijn er een aantal nieuwe vakken: Informatiekunde (IK); Methoden en Technieken van Onderzoek 2 Wetenschappelijke Benadering (MTO2); Rechtswetenschappen 2 (RE2). Daarmee worden een aantal papers geschreven en een drietal tentamens gemaakt. Dat in combinatie met 2 herkansingen, weer volle bak in de studie.

Uitslagen
Uitslag 1e tentamenweek (5-11 Maart):
Militair Leiderschap en Ethiek (MLE2): Behaald
Militair Management en Organisatie (MMO2): Niet behaald.
Human Resource Management (HRM): Niet Behaald.
Accountancy, Control and Economics (ACE1): Behaald.

Uitslag 2e tentamenweek (16-20 April):
Statistiek (STAT2): Behaald
Human Resource Management (HRM): Behaald
Accountancy, Control anad Economics (ACE2): Niet behaald.
Operational Management Science (OMS1): Behaald