ZPR2: 4 Onderdelen

25 maart 2011 at 23:04

n En het is weer tijd om te varen!
nHuidige periode is opgedeeld in 4 delen:
n
nVaren met de Hr. Ms. Urania
nEen weekje varen tussen Den Helder, Scheveningen, Oudeschild en Enkhuizen.
n
n(W)ECDIS cursus
nEen cursus Elektronische zeekaart routes maken, plotten en varen, met nieuwe technologie (die we nog niet praktisch mogen toepassen op schepen).
nDeze week tevens de Blauwe Wimpel: opening van het watersportseizoen met o.a. sloeproeien en zeilen.
n
nVaren met de MOV van Kinsbergen
nWederom met de Kinsbergen op de Oostzee varen, voor nieuwe praktijkervaringen op basis van nieuwe kennis.
nDeze periode omvat ook de Adelborsten en Cadetten-wedstrijden (A&C), waarin de Cadetten dit jaar naar Den Helder komen voor een weekend sporten. Uiteraard gaan de Adelborsten deze competitie winnen ;-).
n
nRADSIM cursus
nEen cursus plotten en varen op de radar, voor o.a. slecht zicht omstandigheden of CCO-werk (Commando Centrale Officier).
n
nDaarna twee weken VTO-theorieonderwijs, aansluitend gevolgd door 2 weken Assautopbouw, 5/6/7 mei Assaut en daarna weer praktisch onderwijs.
nVerslagen van de vaarweken volgen nog!
n
nJesper.
n n