ZPR2: 4 Onderdelen

25 maart 2011 at 23:04

n En het is weer tijd om te varen!
nHuidige periode is opgedeeld in 4 delen:
n
nVaren met de Hr. Ms. Urania
nEen weekje varen tussen Den Helder, Scheveningen, Oudeschild en Enkhuizen.
n
n(W)ECDIS cursus
nEen cursus Elektronische zeekaart routes maken, plotten en varen, met nieuwe technologie (die we nog niet praktisch mogen toepassen op schepen).
nDeze week tevens de Blauwe Wimpel: opening van het watersportseizoen met o.a. sloeproeien en zeilen.
n
nVaren met de MOV van Kinsbergen
nWederom met de Kinsbergen op de Oostzee varen, voor nieuwe praktijkervaringen op basis van nieuwe kennis.
nDeze periode omvat ook de Adelborsten en Cadetten-wedstrijden (A&C), waarin de Cadetten dit jaar naar Den Helder komen voor een weekend sporten. Uiteraard gaan de Adelborsten deze competitie winnen ;-).
n
nRADSIM cursus
nEen cursus plotten en varen op de radar, voor o.a. slecht zicht omstandigheden of CCO-werk (Commando Centrale Officier).
n
nDaarna twee weken VTO-theorieonderwijs, aansluitend gevolgd door 2 weken Assautopbouw, 5/6/7 mei Assaut en daarna weer praktisch onderwijs.
nVerslagen van de vaarweken volgen nog!
n
nJesper.
n n

Maandje hard werken!

9 maart 2011 at 22:52

n En toen was er alweer een maand voorbij, en lagen de tentamens voor de deur!
nWat er in de tussentijd gebeurt is:
n
n4 weken college gevolgd over allerlei onderwerpen, van Meteorologie; Positie, Tijd en Beweging, Radarsystemen en Maritieme Operaties 2. Voor het grootste gedeelte leuke vakken, met een enkele saaie theorieles. Praktische kennis desalniettemin, dus opletten geblazen!
nIn de tussentijd ook een enkel vak moeten herkansen, dat nog uit de Bachelorperiode openstond. Dat heeft aardig wat tijd opgeslokt, maar gelukkig nu wel voldoende afgerond!
nEn deze week tentamenweek, wat een deugd! Inmiddels 3 tentamens gehad, en moet vrijdag nog Radarsystemen tentamineren. Hopelijk verloopt alles naar wens ;-).
n
nKomende weken weer een mooi programma voor de boeg:
n13-19 Maart: Vaarweek met de Hr. Ms. Urania
n28 Maart – 3 April: Vaarweek met de MOV van Kinsbergen
nTussendoor nog een radarsimulatieweek en brugsimulatorweek
n
nOndertussen ook het aan typen voor het ZPR1 verslag, en dat begint mooi te worden. Hopelijk kan ik dat binnenkort publiceren!
n
nVoor nu, Jesper uit. n